Умови використання

Стаття 4. Права та обов'язки споживачів.

 

1. Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:

 • захист своїх прав державою;
 • належну якість продукції та обслуговування;
 • безпеку продукції;
 • необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);
 • відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнові) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров'я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством;
 • звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав;
 • об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).

 

2. Споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів.

 

3. Споживачі зобов'язані:

 • перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;
 • в разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару - до початку використання товару звернутися за роз'ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;
 • користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлені виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;
 • з метою запобігання негативних для споживача наслідкам використання товару - застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації - дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлені для товарів такого роду.

 

Стаття 5. Захист прав споживачів.

 

1. Держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, який забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності.

 

2. Держава створює умови для отримання споживачами необхідних знань з питань реалізації їх прав.

 

3. Захист прав споживачів здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи (місцеві держ адміністрації, органи і установи, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, інші органи виконавчої влади), органи місцевого самоврядування відповідно до законодавством, а також суди.

 

Більш докладно про Права і обов'язки можна ознайомитися за посиланням на офіційний документ:

Закон України"Про захист прав споживачів"